STYRELSE & ANSTÄLLDA

Lars Olson

Lars Olson
ordförande

vakant Annika Frandsen
vice ordförande
vakant Ida Frandsen
sekreterare
vakant
Gunlis Olson
kassör
Marie Hellsing

Marie Hellsing
ledamot

Agneta Eriksson Agneta Eriksson
ledamot
Tommy Carlsson Tommy Carlsson
ledamot
Birgitta Carlsson Birgitta Carlsson
suppleant
Anna Eklund Anna Eklund
suppleant
vakant vakant
suppleant
Tommy Carlsson Patrik Lindquist
föreståndare
Annika Frandsen
Karin Söderlund
serveringsansvarig