HISTORIA

1906
Initiativ till ett Heby Folkets Hus tas av Grov- och Fabriks-avdelningen. Ett möte hålls i Söderbergs Snickeriverkstad.

1907
Föreningen Folkets Hus bildas den 26 januari 1907 med en styrelse om fem personer. Man beslutar att köpa en tomt av murare Holmkvist för 300 kronor och anlägger senare en dansbana. Den 30 juni hålls den första festen. 14 juli beslutas att uppföra ett Folkets Hus på platsen.

1908
Det allra första årsmötet hålls den 16 januari i en liten, nybyggd lokal på den egna tomten.

1913
Tre olika byggnadskommittéer tillsätts mellan åren 1913 och 1917 men bristen på kapital gör att det hela rinner ut i sanden.

1918
För första gången på hela sju år får föreningen ett överskott. Tanken på ett bättre Folkets Hus lever.

1922
Föreningen Heby Folkets Park bildas. En öppen dansbana byggs på samma plats där Folkets park står idag. Kaffe-kokning sker i en grop i marken.

1925
Istället för en ombyggnation säljer Folkets Hus sin byggnad till Heby Konsumtionsförening. Det flyttas till Starfors ås och blir filial. En sammanslagning av Heby Folkets Hus och Folkets Park genomförs och en styrelse om sju personer bildas.

1930
Beslut tas i att hyra biograflokalen i Heby.

1931
Den gamla Folkets Hus tomten säljs.

1932
Dansbanan i Folkets Park blir nu inbyggd. Sedan tidigare står här en servering och några kiosker.

1936
Man startar en årligt återkommande fest i Folkets Park för att samla in pengar till Folkets Hus.

1944
Föreningen köper biograflokalen.

1949
Får rätten att visa bio i egen regi. Tidigare hade Biograf AB Ringen haft tillståndet vilket gjorde att Folkets Hus bara kunnat visa film i Runhällen. En ny tomt skänks till föreningen av Västerlövsta kyrkofullmäktige. Marken var tidigare fotbollsplan En byggnadskommitté tillsätts.

1951
En mindre renovering av Folkets Park genomförs.

1958
Byggandet av dagens Folkets Hus inleds på den nya tomten. Man beslutar att kommunens bibliotek kan använda en av lokalerna.

1959
Den gamla biograflokalen säljs till kommunen.

1978
En stor renovering av Folkets Hus startar vid nyåret. Huset handikappanpassas och biblioteket flyttas till en annan del av byggnaden. Invigs 9 december.

1997
Folkets Park renoveras.

2000
Biosalongen i Folkets Hus görs om till en kombinerad bio-, teater- och konferenslokal.

2005
Man beslutar att installera en anläggning för att visa digital bio. På premiären är det fullsatt och man visar den svenska filmen Heartbreak Hotel.

2007
Köket på övervåningen i Folkets Hus renoveras.
15 december visas den allra första digitala operan, Romeo och Julia, direkt från Metropolitan, USA, inför en fullsatt salong.

2009
Heby Folkets Hus tilldelas priset Turistapplåden för att man med stort engagemang och nytänkande startat upp och nu driver en spännande teater-verksamhet i Folkets hus, vilket har satt Heby på kartan som operametropol i Uppsala län.

2010
Heby Folkets Park får en helrenovering. Allt från dansgolv till Gretas Café ses över. Pengar för renoveringen skänks av Kjell och Märta Beijers Stiftelse genom familj Anders Wall.

2011
En modernare bioprojektor installeras. Denna ger möjlighet att kunna visa 3D-filmer samt premiärer för amerikansk film. Första filmen som visas i 3D är världspremiären av Pirates of the Carribean 4. I och med det går den långa epoken med 35 mm-film i graven.

2012
Heby Folkets Hus blir som sjunde anläggning i Sverige en certifierad live biograf. Kåke Eklund och Fredrik Eklund Olsson är bland de första maskinisterna i landet att gå utbildningen.

2014
En helt ny bioanläggning installeras, Sony 4K. Den nya projektorn har hela 6 lampor. Även ljudutrustningen uppdateras. Den första filmen att visas på den nya utrustningen är matinén Flygplan 2.

2015
På filmdagarna i Malmö utses Heby Folkets Hus till Årets biograf 2015. ”Genom innovativa grepp har föreningen utökat sitt upptagningsområde markant”, lyder en del av motiveringen.

Styrelse under 1930-talet

Styrelse på 1930-talet

 

Lottstånd i Heby Folkets Park

Heby Folkets Park

 

Den gamla biograflokalen i Heby

Gamla biograflokalen

 

Byggnation av Heby Folkets Hus

Byggnationen 1958

 

Montering av bioduken

Montering bioduk

 

Rivning av det gamla biografhuset i Heby

Rivning av biohuset

 

Nyinvigning av Folkets Hus 1978

Invigning 1978

 

Renovering av vår bio- och konferenslokal

Renovering av A-salen

 

Första Met-operan Romeo & Julia

Met-opera

 

Kåke (th) tar emot Turistapplåden 2009

Turistapplåden