F-RUMMET

Föreningsrummet är vårat minsta mötesrum. Det har plats för 24 sittplatser, whiteboardtavla och overhead. Videokanon finns att tillgå. En ljus, enskild sal med stora fönster. Ligger i nära anknytning till foajén. Lämpar sig till exempel som kurs- och möteslokal åt lite mindre föreningar och sällskap.
F-rummet
F-rummet
Fakta
– Yta: 35m2
– 24 sittplatser
– Overhead
– Whiteboardtavla.